BELEID INZAKE DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

(“privacy beleid”)

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») van van onze klanten, voormalige klanten, onze prospecten, personen die ons om informatie vragen of ons contacteren in verband met onze voertuigen, producten of diensten of onze applicaties gebruiken.

 

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is :

 

Inchcape Retail Belgium NV

ondernemingsnummer BE0459491374

Adres : Industrielaan 198, 1070 Anderlecht

 

Email : privacy@byd.inchcape.be

 

 

Hierna “we” of “wij” of “IRB”

 

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 

De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met ons:

 

Algemene informatie zoals:

 • Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum
 • Uw postadres, e-mailadres, vast en / of mobiel telefoonnummer
 • Alle persoonlijke informatie die u ons vrijwillig en vrijblijvend meedeelt (bv. gezinssamenstelling, beroep, ...)

 

Als u een professional bent, onder andere:

Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm.

 

Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

 • Informatie over de interacties tussen u en ons, zoals de geschiedenis van uw relatie met ons en uw transacties met ons, inclusief bijvoorbeeld uw bezoeken aan onze showrooms, uw aankopen, uw geregistreerde voertuigconfiguraties, uw bezoeken aan ons netwerk voor reparatie en onderhoud, uw contacten met ons, uw vragen, verzoeken en klachten over ons, de behandeling van uw vragen, verzoeken en klachten,
 • Informatie over uw voertuig (bijv. voertuigidentificatienummer, informatie over de leveringsdatum van uw voertuig, kilometerstand, diagnostische informatie over uw voertuig en informatie over onderhoud en reparaties aan uw voertuig) en informatie over de CO2-uitstoot en het energieverbruik in reële gebruiksomstandigheden.
 • De betreffende verdeler (s) of hersteller (s).
 • Informatie met betrekking tot de connectiviteit van uw voertuig (technische logs, ...).
 • Informatie met betrekking tot connectiviteit tot uw voertuig via apps.
 • Informatie inzake uw interesses en voorkeuren

 

Informatie met betrekking tot onze enquêtes

De antwoorden die u tijdens de enquête hebt gegeven (tenzij de enquête anoniem was).

 

 

Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (inclusief bijvoorbeeld het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

 

Informatie van derden, zoals:

We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaren van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens  te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.

 

Waar mogelijk houden we ook de datum bij waarop deze informatie aan ons wordt meegedeeld of de wijzigingen  zijn aangebracht.

 

Automatische Gegevensverzameling

Onze website gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met onze website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.

 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring.

 

 

 1. DOELSTELLINGEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

 

Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden beschreven hieronder:

 

Doelstellingen :

Rechtsgrond:

Opvolgen en beantwoorden van uw vragen :

-      Om uw aanvraag voor een proefrit, offerte, brochure, afspraak of informatie over « Build Your Dream » producten en diensten of een ander verzoek om informatie op te volgen en te beantwoorden

 

 

Uitvoering van een contract of

gerechtvaardigd belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

 

Uitvoering van contracten tussen u en ons :

 

-      Om de contracten tussen u en ons te aanvaarden, op te stellen en op te volgen, bijvoorbeeld op basis van uw aankoop van een voertuig,

-      Om u te voorzien van onze producten en diensten (bijv. onderhoud, probleemoplossing en reparatie van uw voertuig, garantiehandhaving, mobiliteitsdiensten, etc.).

-      Voor boekhoudkundige doeleinden

-      Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en het beheer van mogelijke juridische geschillen en procedures te waarborgen

-      Om uw gegevens te verwerken en door te geven in het kader van de overdracht van vorderingen aan een derde partij

-      Om te voldoen aan onze verplichting om u te kunnen lokaliseren in geval van een ongeval of noodoproep

-      enz.

 

Uitvoering van een contract

Evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten, diensten en klantervaring:

 

-      Om contact met u op te nemen in het geval dat uw voertuig deel uitmaakt van een veiligheidsoproep of service-campagne,

-      Voor het uitvoeren van  marktanalyses, financieel beheer of reportingdoeleinden

-      Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie en de producten en diensten ervaart (geen marketingonderzoek of marketinginhoud).

-      Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en om mogelijke juridische geschillen en procedures te beheren

-      Voor het evalueren van de kwaliteit van onze producten en diensten door onze ondernemingsgroep

-      Voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling – activiteiten  door onze ondernemingsgroep

-      enz.

 

Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

 

Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :

 

-      Om ons toe te laten marketingcommunicatie te voeren, via alle kanalen inbegrepen de sociale netwerken

-      Om u herinneringen te sturen die een commerciële inhoud kunnen bevatten betreffende uw voertuig en betreffende de de diensten die wij aanbieden en die binnenkort hernieuwd moeten worden (bijvoorbeeld onderhouds- en serviceherinneringen).

-      Om u informatie en uitnodigingen te sturen over  evenementen die we organiseren.

-      Om u enquêtes voor marktonderzoek en polls te sturen met marketing-, reclame- of promotie-inhoud die betrekking hebben op u, en/of onze producten en diensten, evenals uw interesses, voorkeuren en verwachtingen en om uw feedback op te volgen.

-      Om uw deelname aan onze wedstrijden op te volgen

-      Om u de nieuwsbrieven te sturen waarop u zich heeft geabonneerd

 

U kunt uw toestemming(en) op elk moment intrekken (zie hieronder).

 

We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn. Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

 

We kunnen bv.uw verschillende interacties met ons bekijken, of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.

 

Uw toestemming (apart verstrekt)

Beheren van uw persoonsgegevens :

-      Centraliseren, combineren, delen bijwerken en corrigeren uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkingsverantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een bevel of verzoek van een autoriteit (politie, etc) etc.

 

Vereist bij wet

De informatie inzake de geschiedenis van uw voertuig kan worden gedeeld met de opeenvolgende eigenaars van uw voertuig in overeenstemming met de Europese wetgeving. Hetzelfde geldt voor de wettelijke mededeling van gegevens over CO2-uitstoot en het  energieverbruik in reële gebruiksomstandigheden aan het Europees Milieuagentschap en de Europese Commissie, tenzij de eigenaar van het voertuig uitdrukkelijk weigert deze gegevens ter beschikking te stellen van de fabrikant of zijn erkende verdeler of hersteller.

In  de hierboven vermelde gevallen gaat het alleen om gegevens die betrekking hebben op het voertuig.

Vereist bij wet

 

 

 1. BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

 

Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit gegevensverwerkingsbeleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

 

Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:

 

 • De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;
 • De tijd die nodig is voor ons en voor u om te reageren op uw verzoek(en) (als u bijvoorbeeld een testrit heeft aangevraagd, bewaren wij uw persoonlijke gegevens tot 6 maanden na de datum waarop u uw verzoek bij ons indient).
 • Aan het einde van de contractuele relatie;
 • het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil (we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;
 • het bestaan van een Reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.

 

 

 1. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

 

Uw Gegevens worden gedeeld met en toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde categorieën ontvangers: 

 

 • Externe onderaannemers, in de context van diensten die zij namens ons presteren (bijv. externe callcenters, reclamebureau, IT-serviceproviders, ...).
 • Andere entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving, onder andere andere bedrijven die tot dezelfde groep als IRB behoren, waaronder BYD EUROPE B.V.
 • Indien u een financierings-/lening-/ leasingscontract of een verzekeringscontract mbt uw voertuig hebt afgesloten met één van onze commerciele partners, zullen we, als verwerker, de relevante informatie verwerken die nodig is om de documenten met betrekking tot het contract in te vullen en verstrekken we deze informatie aan de betrokken partner. In dit geval nodigen wij u uit om het Gegevensverwerkingsbeleid van  de betrokken partner te raadplegen.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

 

Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER (bijv : Verenigde Staten), indien het gepast is om dit te doen (i) om een van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij  bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid

 

In het geval dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw Gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:

 

 • De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46 en volgende)

 

Uw gegevens worden niet aan de fabrikant in China doorgegeven.

 

 

 1. GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN

 

Als in de loop van onze relatie, u een specifieke sociale netwerk-login-ID gebruikt (bijvoorbeeld uw Facebook-account), verzamelen we uw persoonsgegevens die beschikbaar zijn op dat sociale netwerk en het gebruik van een dergelijke sociale netwerk-login-ID houdt in dat u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking van uw persoongegevens die door wij op deze manier worden verzameld.

 

We laten soms toe om (persoons)gegevens te publiceren via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Deze sociale netwerken hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u actief bent op de sociale netwerken. Wij herinneren u eraan dat het publiceren op sociale netwerken bepaalde gevolgen kan hebben, onder meer voor uw privacy of voor de privacy van personen wiens persoonsgegevens u deelt, zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om snel een publicatie te verwijderen.

 

In bepaalde specifieke gevallen (bijvoorbeeld via het gebruik van de "share"-, "like"- of "follow"-buttons) kunnen wij bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens worden beschouwd als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook.

 

Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt altijd zorgvuldig te lezen of privacy praktijken te willen begrijpen van een sociaal netwerk waarin u informatie deelt.

 

 

 1. UW KEUZES EN RECHTEN

 

Wij willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw persoonsgegevens

 

U kunt altijd contact met ons opnemen op het aan het begin van het document vermelde adres om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u hebben en waar ze vandaan komen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een machinaal leesbaar, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij van uw keuze.

 

Uw verbeteringsrecht

 

Als u een fout vindt in uw persoonlijke gegevens of als u merkt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons ook vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

 

Uw recht om de verwerking te beperken

 

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (bv. terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt geverifieerd).

 

Uw verzetsrecht/recht om vergeten te worden en recht om uw toestemming in te trekken

 

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (als u dat liever hebt, kunt u ons ook vertellen via welk kanaal en hoe vaak u wilt dat wij contact met u opnemen) of tegen het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor hetzelfde doel.

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

 

Bovendien kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om het bewijs van een transactie te leveren of in het geval van een wettelijke verplichting).

 

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit, op het adres Persstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail aan contact@apd-gba.be.

 

We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om dit privacy beleid regelmatig te lezen.

 

 

versie van 30/04/2023

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste informatie over ontwikkelingen, evenementen en nieuwe modellen van BYD
Voornaam*
Achternaam *
E-mail*