BELEID INZAKE DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS (“privacy beleid”)

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») van onze prospecten, personen die ons om informatie vragen of ons contacteren in verband met onze voertuigen, producten of diensten .

 

De Verwerkingsverantwoordelijke is :

 Inchcape Retail Belgium, ondernemingsnummer BE0459491374

Adres : Boulevard Industriel 198, 1070 Anderlecht

 

Hierna “we” of “wij” of “IRB”

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 

De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met ons:

Algemene informatie zoals:

 • Uw naam, voornaam, titel, taal
 • Uw e-mailadres,
 • Uw vast en / of mobiel telefoonnummer, ...
 • Alle persoonlijke informatie die u ons vrijwillig en vrijblijvend meedeelt (bv. gezinssamenstelling, beroep, ...)
 • Informatie over de interacties tussen u en ons, zoals het soort informatie dat u wenst te ontvangen

Informatie over de toestemmingen die u aan ons hebt gegeven en ons beheer van die toestemmingen (inclusief bijvoorbeeld het bijhouden van registers en de verwerking van de intrekking van uw toestemming).

Automatische Gegevensverzameling

Onze website gebruikt serverlogboeken, die uw interacties met onze website en de webpagina's die u bezoekt, registreren met betrekking tot het huidige internetprotocol (IP) -adres van uw computer. De geautomatiseerde processen die wij gebruiken om informatie te verzamelen, zijn cookies, logbestanden en wifi-toegangspunttags.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring.

 

 1. DOELSTELLINGEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden beschreven hieronder:

Doelstellingen :

Rechtsgrond:

Opvolgen en beantwoorden van uw vragen :

-      Om uw aanvraag voor een proefrit, offerte, brochure, afspraak of informatie over « BYD » producten en diensten of een ander verzoek om informatie op te volgen en te beantwoorden

 

 

Uitvoering van een contract of

gerechtvaardigd belang dat door de verwerkings- verantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

 

Evalueren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten, diensten en klantervaring:

 

-      Voor het uitvoeren van  marktanalyses, financieel beheer of reportingdoeleinden

-      Om u tevredenheidsenquêtes te sturen om te weten hoe u de klantenrelatie en de producten en diensten ervaart (geen marketingonderzoek of marketinginhoud).

-      Om mogelijke fraude, misdrijven en overtredingen te bestrijden en om mogelijke juridische geschillen en procedures te beheren

-      Voor het evalueren van de kwaliteit van onze producten en diensten door onze ondernemingsgroep

-      Voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling – activiteiten  door onze ondernemingsgroep

-      enz.

 

Gerechtvaardigd belang dat door de voor de verwerkings- verantwoordelijke(n) of door een derde wordt nagestreefd

 

Versturen van marketingcommunicatie en marketingenquêtes :

 

-      Om al uw specifieke verzoeken te beantwoorden (toezending van brochures, offertes, beantwoording van uw vragen, ...)

-      Om ons toe te laten marketingcommunicatie te voeren, via alle kanalen inbegrepen de sociale netwerken

-      Om u informatie en uitnodigingen te sturen over  evenementen die we organiseren.

-      Om u enquêtes voor marktonderzoek en polls te sturen met marketing-, reclame- of promotie-inhoud die betrekking hebben op u, en/of onze producten en diensten, evenals uw interesses, voorkeuren en verwachtingen en om uw feedback op te volgen.

-      Om uw deelname aan onze wedstrijden op te volgen

-      Om u de nieuwsbrieven te sturen waarop u zich heeft geabonneerd

 

U kunt uw toestemming(en) op elk moment intrekken (zie hieronder).

 

We willen u ervan verzekeren dat uw toestemming niet zal worden gebruikt om te spammen, u te overspoelen met communicatie of opdringerig te zijn. Wat u van ons zal ontvangen is voor u relevant en nuttig. Deze informatie wordt dan gebruikt om onze communicatie met u te personaliseren en om u gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties en uitnodigingen te bezorgen.

 

We kunnen bv.uw verschillende interacties met ons bekijken, of, als u akkoord gaat om vanwege ons e-mails te ontvangen, kunnen we detecteren of u deze opent en leest, wat ons helpt om te bepalen wat u interesseert en ons helpt om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken interessant voor u is.

 

Uw toestemming (apart verstrekt)

Delen van uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting :

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of een bevel of verzoek van een autoriteit (politie, etc) etc.

 

Vereist bij wet

  

 1. BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

 Uw Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de in dit gegevensverwerkingsbeleid beschreven doeleinden te realiseren. Wanneer deze niet meer nodig zijn, worden uw Gegevens gewist of geanonimiseerd.

Ons beleid en onze procedures gebruiken de volgende criteria om de bewaartermijnen voor persoonsgegevens te bepalen voor de hierboven beschreven doeleinden:

 • De periode die verstreken is sinds uw laatste interactie met ons;
 • De tijd die nodig is voor ons en voor u om te reageren op uw verzoek(en).
 • het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel geschil of meningsverschil (we hebben deze informatie bv. nodig om juridische vorderingen in te stellen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen), in welk geval we uw informatie zullen bewaren totdat het geschil of meningsverschil is opgelost;
 • het bestaan van een Reglementaire of wettelijke verplichting om persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zolang deze verplichting vereist.

  

 1. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Uw Gegevens worden gedeeld met en toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde categorieën ontvangers: 

 • Externe onderaannemers, in de context van diensten die zij namens ons presteren (bijv. externe callcenters, reclamebureau, IT-serviceproviders, ...).
 • Andere entiteiten binnen onze organisatie of merkomgeving, onder andere andere bedrijven die tot dezelfde groep als IRB behoren, waaronder BYD EUROPE B.V.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Wij kunnen uw Gegevens overdragen naar bestemmingen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten

en het Verenigd Koninkrijk, indien het gepast is om dit te doen (i) om een van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid worden uiteengezet en/of (ii) om uw gegevens aan een derde partij  bekend te maken (waaronder die waarnaar wordt verwezen in de paragraaf "Ontvangers van uw gegevens" hierboven) in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid

In het geval dat uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw Gegevens worden beschermd door de volgende waarborgen:

 • De wetgeving van het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen, biedt een adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46 en volgende)

 

 1. GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN

Als in de loop van onze relatie, u een specifieke sociale netwerk-login-ID gebruikt (bijvoorbeeld uw Facebook-account), verzamelen we uw persoonsgegevens die beschikbaar zijn op dat sociale netwerk en het gebruik van een dergelijke sociale netwerk-login-ID houdt in dat u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking van uw persoongegevens die door wij op deze manier worden verzameld.

We laten soms toe om (persoons)gegevens te publiceren via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Deze sociale netwerken hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u rekening moet houden wanneer u actief bent op de sociale netwerken. Wij herinneren u eraan dat het publiceren op sociale netwerken bepaalde gevolgen kan hebben, onder meer voor uw privacy of voor de privacy van personen wiens persoonsgegevens u deelt, zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om snel een publicatie te verwijderen.

In bepaalde specifieke gevallen (bijvoorbeeld via het gebruik van de "share"-, "like"- of "follow"-buttons) kunnen wij bij het verzamelen en verwerken van uw gegevens worden beschouwd als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook.

Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt altijd zorgvuldig te lezen of privacy praktijken te willen begrijpen van een sociaal netwerk waarin u informatie deelt.

 

 1. UW KEUZES EN RECHTEN

Wij willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw persoonsgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen op het aan het begin van het document vermelde adres om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u hebben en waar ze vandaan komen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een machinaal leesbaar, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij van uw keuze.

Uw verbeteringsrecht

Als u een fout vindt in uw persoonlijke gegevens of als u merkt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons ook vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (bv. terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt geverifieerd).

Uw verzetsrecht/recht om vergeten te worden en recht om uw toestemming in te trekken

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (als u dat liever hebt, kunt u ons ook vertellen via welk kanaal en hoe vaak u wilt dat wij contact met u opnemen) of tegen het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor hetzelfde doel.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Bovendien kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om het bewijs van een transactie te leveren of in het geval van een wettelijke verplichting).

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit, op het adres Persstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail aan contact@apd-gba.be.

We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om dit privacy beleid regelmatig te lezen.

 

versie van 12/08/2022

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste informatie over ontwikkelingen, evenementen en nieuwe modellen van BYD.
Voornaam*
Achternaam *
E-mail*
Door uw gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met de ontvangst van de BYD-newsletter van Inchcape Retail Belgium en bevestigt u onze privacyverklaring gelezen en aanvaard te hebben. U kunt zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar privacy@bydauto.be of direct op de afmeldingslink aan het einde van elke newsletter te klikken.